గేయ సాహిత్యం

లలిత గీతాలు, జానపద గేయాలు, కృతులు, కీర్తనలు, పదాలు మొదలైన తెలుగు గేయ సాహిత్యం మరియూ తెలుగు చలన చిత్ర గేయ సాహిత్యం - మీ స్వియ రచనలు లేదా మీ అభిమాన రచయిత గేయాలు (వాటి పై మీ వ్యాఖ్యానాలతో సహా), వాటి మీద చర్చలూ!
 • Forum
  Topics
  Posts
  Last post
 • లలిత గేయ సాహిత్యం
  మీ లలిత గేయ రచనలు, మీ అభిమాన (రచయిత) లలిత గేయ రచనలు, వాటి పై మీ వ్యాఖ్యానాలు, చర్చలు
  84 Topics
  90 Posts
  Last post by RamaChakala View the latest post
  Fri Nov 04, 2016 10:08 pm
 • జానపద గేయ సాహిత్యం
  మీ జానపద గేయ రచనలు, మీ అభిమాన (రచయిత) జానపద గేయరచనలు, వాటి పై మీ వాఖ్యానాలు, చర్చలు.
  0 Topics
  0 Posts
  No posts
   
 • పద సాహిత్యం
  పదాలు, కృతులు, కీర్తనలు గా ప్రాచుర్యం పొంది పద సాహిత్యం. అన్నమయ్య, త్యాగయ్య, క్షేత్రయ్య వంటి మహా వాగ్గేయకారులు ఎంతో అమూల్యమయిన పద సాహిత్యాన్ని మన కందించి చరితార్థులయ్యారు! మీకు నచ్చిన ఈ మహానుభావుల పద సాహిత్యం లేదా మీ స్వీయ పద రచనలు, మీ వ్యాఖ్యానాలు, చర్చలు.
  5 Topics
  6 Posts
  Last post by subu View the latest post
  Sun Jul 15, 2012 9:42 am
 • చలనచిత్ర గేయ సాహిత్యం
  "సాహిత్య" దృష్టి లో మీకు బాగా నచ్చిన తెలుగు చలన చిత్ర గేయ రచన, మీ వ్యాఖ్యానాలు, చర్చలు.
  13 Topics
  26 Posts
  Last post by harithatelusuna View the latest post
  Sun Jan 13, 2013 12:20 pm
 • Announcements
  Replies
  Views
  Last post

Return to Board index

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

Forum permissions

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

cron