దేవి భాగవతం (రెండవ భాగము)

మిగతా ఫోరంసు కు చెందని, తెలుగు వారికి ఆసక్తికరమయిన ఏ విషయమయినా - భాష, సాహిత్యం, సంగీతం, చరిత్ర, రాజకీయాలు, సినిమాలు .... మిత్రులకాసక్తికరమయిన ఏ విషయం పై నయినా ("తెలుగు" లో) ప్రకటనలు, సరదా కబుర్లు, చర్చలు.. వగైరా..వగైరా.

దేవి భాగవతం (రెండవ భాగము)

Postby harithatelusuna » Thu Dec 12, 2013 6:26 am

మిత్రులందరికీ నమస్కారములు,

శ్రీనాథ శర్మ గారు మరియు మహాదేవ శర్మ గారు మా స్వగృహం నందు December 15న, 1:30 pm to 4:00 pm దేవి భాగవతం (రెండవ భాగము) పై ఉపన్యసించెదరు. కావున తామెల్లరు ఈ కార్యక్రమమునకు తప్పక రావలసినదిగా కోరుతున్నాము
ఇట్లు
రఘు హరిత
Attachments
Devi Bhagavatam.jpg
Devi Bhagavatam.jpg (271.73 KiB) Viewed 3402 times
harithatelusuna
 
Posts: 6
Joined: Sat May 12, 2012 7:32 pm

Return to "తెలుసునా" మిత్రుల ప్రకటనలు, చర్చలు, కబుర్లు.. వగైరా.. వగైరా

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron