సుందర కాండ

చమత్కార సాహిత్యం - చలోక్తులు, హాస్యోక్తులు (జోక్సు), కార్టూన్లు .. తెలుగులో మాత్రమే సుమా!

సుందర కాండ

Postby arajam » Sun Apr 28, 2013 7:51 pm

జీవాత్మ పరమాత్మతో కలవటం అతి "సుందరం" అని చెప్పేరు ఒకామె ఈ రోజు!!!
-అరుణ్
arajam
 
Posts: 14
Joined: Wed Aug 15, 2012 10:21 pm
Location: Kew Gardens

Re: సుందర కాండ

Postby arajam » Sun Apr 28, 2013 8:11 pm

stree vaadulevaru emee analedu!!
-అరుణ్
arajam
 
Posts: 14
Joined: Wed Aug 15, 2012 10:21 pm
Location: Kew Gardens


Return to చమత్కార సాహిత్యం - చలోక్తులు, హాస్యోక్తులు (జోక్సు)

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron