సదస్సు స్మృతులు - ఫోటోలు, ఆడియోలు, వీడియోలు యెట్సెటెరా!

70 వ తెలుసునా సదస్సు "చమత్కార సాహిత్యం"

సదస్సు స్మృతులు - ఫోటోలు, ఆడియోలు, వీడియోలు యెట్సెటెరా!

Postby bkraghuvarma » Thu Apr 11, 2013 8:06 pm


ముందుగా ఫోటోలు:
http://telusuna.org/meetings/2012-12/
రఘువర్మ బసవరాజు
bkraghuvarma
 
Posts: 56
Joined: Mon May 07, 2012 8:17 pm

Return to 70 వ తెలుసునా సదస్సు "చమత్కార సాహిత్యం"

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron