మే 2013 "భాగవతం" ప్రత్యేక క్విజ్

74 వ తెలుసునా సదస్సు "శ్రీమద్భాగవతం". శ్రీమతి జయంతీ సావిత్రి గారి భాగవత హరికథాగానం, ప్రత్యేక కార్యక్రమం!

మే 2013 "భాగవతం" ప్రత్యేక క్విజ్

Postby bkraghuvarma » Sat May 11, 2013 7:49 am

May_2013_Bhagavatam_TelusunaQuiz.pdf
మే 2013 "భాగవతం" ప్రత్యేక క్విజ్ - పీ డీ ఎఫ్
(120.56 KiB) Downloaded 834 times
రఘువర్మ బసవరాజు
bkraghuvarma
 
Posts: 56
Joined: Mon May 07, 2012 8:17 pm

Return to 74 వ తెలుసునా సదస్సు "శ్రీమద్భాగవతం"

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron