ధనము చెడ్డదనియు ధనమును నిందించు

అన్ని రకాల చందోబద్దమయిన పద్యాలు, పద్య కావ్యాల - పద్య సాహిత్యం, పద్య రచనల వ్యాఖ్యానాలు, చర్చలు.

ధనము చెడ్డదనియు ధనమును నిందించు

Postby Dr.Rapelli_Sridhar » Sun Jun 26, 2016 10:46 pm

సీ. ధనము చెడ్డదనియు ధనమును నిందించు
నరులు జగమున వానరులు గారొ?
ఆస్తులు చేటని ఆస్తులన్ నిందించు
జనులు లోకమున దుర్జనులు గారొ?
నగలు చెడ్డవనియు నగలను నిందించు
మనుజులు మహిని దుర్మతులు గారొ?
భూములు చేటని భూములన్ నిందించు
జనులు వసుధలో కుజనులు గారొ?

తే.గీ. మనిషి మనసంత కరుణతో మంచిదైన
ధనము కనకము మొదలగు ద్రవ్యమంత
మంచి ఫలితాలనిచ్చును మాన్యముగను
మంచి బుద్ధిని విడకుమో మహిని ధీర!
Dr.Rapelli_Sridhar
 
Posts: 129
Joined: Thu May 10, 2012 1:38 pm

Return to పద్య సాహిత్యం

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron